Қаралу күнделігі

Күні Қысым Тамырдың соғуы Салмақ Қандағы глюкоза (ммоль/л) Несептегі глюкоза (%) Нан бірлігі Қандағы холестерин Түсіндірме